Home

De symboliek van het Logo:

BtB staat voor: ‘Be the Best’ (‘Wees de Beste’)

‘Wees de Beste’:
Dit is een gedragskenmerk dat hoort bij een organisatie die zich met een grote mate van inzet en motivatie richt op het behalen van de organisatiedoelstellingen. Zij staan open voor nieuwe leermomenten en nemen makkelijk initiatieven en de leiding op zich. Zij zijn in staat om de medewerkers in de organisatie te enthousiasmeren en te stimuleren. Zij integreren nieuwe inzichten in hun eigen organisatiegedrag om hiermee concurrentieel voordeel te behalen. Zij denken in oplossingen en zijn daadoor creatiever.

De ‘Puzzels’ symboliseren: De balans in de organisatie.
Een organisatie in balans krijgen, is net als het leggen van een puzzel. Bij organisaties worden de puzzels gevormd door de missie & visie, ambities, cultuur, regels, procedures, enz. Alle losse delen samen vormen integraal een harmonieus geheel. De kracht van de organisatie wordt gevormd door de dynamiek van de puzzel. BtB Consultancy BV voegt een puzzel toe waardoor de diverse onderdelen met elkaar worden verbonden.

Waar staan we voor:

BtB Consultancy BV biedt betrouwbare en een duurzame oplossing voor uw strategische managementvraagstukken. Wij zijn een kwalitatief bureau gericht op duurzame oplossingen. Wij bieden vooral praktische oplossingen voor bedrijven die op een professionele manier de hedendaagse en toekomstige vraagstukken bedrijfsmatig willen benaderen. Onze kennis en ervaring willen wij graag aan uw organisatie ten dienste stellen. Wij werken klantgericht (‘pull’). U zult ervaren dat wij van grote meerwaarde zijn voor uw organisatie en wij gaan voor blijvend resultaat. Zo is niet alleen het behalen van de opdracht van belang, maar ook de borging (duurzaamheid) vinden wij erg belangrijk.

Omdat wij in staat zijn om onze kosten laag te houden kunt u direct profiteren van zeer aantrekkelijke tarieven. De positionering en uniciteit in de markt is van dien aard dat we minimaal dezelfde kwaliteit leveren dan de grote spelers, zoals KPMG, GITP en Hay, terwijl de kosten significant lager zijn.

Wij willen u graag adequaat van dienst zijn. Contact opnemen met ons betekent een kwalitatieve stap naar succes en ontwikkeling.