Diensten

BtB Consultancy BV gaat verder dan andere advieskantoren. Wij geven u advies en begeleiding gedurende de implementatiefase. Hierdoor werken we met u samen aan duurzame oplossingen op het gebied van strategische vraagstukken, arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Zo kunt u optimaal profiteren van de zeer uitgebreide kennis die aanwezig is bij BtB Consultancy BV.

Onze uitdaging en ‘unique selling point’ ligt met name in het toepassen van professionele instrumenten die BtB Consultancy BV als maatwerk voor uw onderneming kan aanbieden. Door analyse van de organisatie (bovenstroom en onderstroom activiteiten) brengen wij de interne sterkten en zwakten van uw onderneming in kaart. Daarna geven wij u advies op de vakgebieden: psychologie, bedrijfskunde, Lean, Scrum en Agile, zodat u vroegtijdig kunt reageren op de kansen en bedreigingen in de omgeving. Door ons advies wordt uw organisatie sterker en bent u in de toekomst zelf in staat om adequater te reageren op de steeds snellere omgevingsveranderingen.

Door de toegepaste adequate instrumenten kunt u uw medewerkers adequaat (effectief en efficiënt) aansturen en krijgen uw medewerkers meer zelfvertrouwen doordat de doelen sneller en adequater gehaald worden.