Werkwijze

BtB Consultancy BV werkt in nauw overleg met u. In het voortraject willen we graag met u in een oriƫnterend gesprek de kern van de vraagstellingen bespreken en hetgeen u van ons verwacht. Hierdoor kunnen we na analyse van de situatie naadloos aansluiten op uw wensen. BtB Consultancy BV zal op basis van deze gesprekken een plan van aanpak maken. In dit plan van aanpak vindt u de praktische uitvoering en de wijze waarop de samenwerking tot stand komt. Met name de betrokkenheid van de participanten is daarbij van groot belang. BtB Consultancy BV zal u 3 maanden na de implementatiefase benaderen om met u van gedachten te wisselen over hetgeen daadwerkelijk in de praktijk duurzaam is behaald. Wij werken in volstrekte samenwerking met u, als opdrachtgever, op een praktijkgerichte wijze aan het bereiken van het door u gewenste kennis en vaardigheidsniveau.

werkwijze.fw